Formulár na uplatnenie reklamácie

Formulár na uplatnenie reklamácie

Reklamačný poriadok nájdeš v časti Obchodné podmienky a reklamačný poriadok https://www.novela.store/policies/terms-of-service

Pred samotným podaním reklamácie nás vždy môžeš kontaktovať prostredníctvom info@novela.store, aby sme spoločne konzultovali ďalší postup reklamácie.

Reklamáciu je potrebné zaslať písomne spolu s reklamovaným tovarom a kópiou dokladu o kúpe tovaru alebo priniesť osobne do miesta podnikania predávajúceho.

Formulár nájdeš tu:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0504/0062/4793/files/reklamacia.pdf?v=1615926948