COOKIES

(platné od 11.4.2021)

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPRL“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

si ťa dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť tvoju pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že ti aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ: Natália Kaková – NOVELA HOME, miesto podnikania: Jasovská 3038/3, 851 07 Bratislava, IČO: 53629132, DIČ: 1081717901, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra 350-45845, v zastúpení/kontaktná osoba: Natália Kaková, č. +421 905 014 372,
e-mail: info@novela.store používa súbory cookies.

Používaním tejto webovej stránky, resp. kliknutím na „OK“ na cookie lište vyjadrujteš súhlas s používaním súborov cookies.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do tvojho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartfón alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory tvojho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú tvoj počítač.

Druhy cookies

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich tvojim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na stránke info@novela.store môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies, a to:

 • Výkonnostné cookies - Tieto cookies nám umožňujú počítať množstvo návštev, určiť z ktorých častí sveta prichádzajú a tiež merať a zlepšovať rýchlosť našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najnavštevovanejšie či najmenej navštevované a zistiť ako sa návštevník po stránke pohybuje, pre jej ďalšie zlepšenie. Všetky tieto informácie sú agregované a teda anonymné.
 • Funkčné cookies: aby si si nemusel/-a stále dookola nastavovať svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhajú ti funkčné cookies. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne ti spríjemní a uľahčí návštevu nášho internetového obchodu. Funkčné cookies umožňujú stránke pamätať si informácie, ktoré ovplyvňujú vzhľad a správanie stránky pre teba, ako napríklad voľba meny.
 • Marketingové cookies: Tieto cookies sú nastavené našimi partnermi prostredníctvom našej stránky. Využívajú sa na vytvorenie tvojho marketingového profilu, aby ti mohla byť ponúkaná relevantná reklama naprieč viacerými stránkami. Identifikujú ťa podľa prehliadača a zariadenia na ktorom si, žiadne ďalšie dáta nemajú k dispozícií.
 • Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho vo výsledku ťažíš opäť ty. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).

Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy ti na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k tebe považujeme za relevantnú. Ak chceš mať kontrolu nad tým, aké tvoje analytické cookies spracovávame, môžete použiť tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača).

Každý súbor cookies má nastavenú dobu resp. dĺžku funkčnosti podľa toho, na aký účel je daný súbor používaný. Z tohto dôvodu sa na dĺžku použitia alebo dobu uloženia primerane použijú doby uvedené v podmienkach ochrany osobných údajov uvedených na stránke https://www.novela.store/policies/privacy-policy

Právnym základom tohto spracovania údajov je:

 • článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR, na základe oprávneného záujmu/na účely neustálej optimalizácie našich stránok. Voči tomuto spracúvaniu môžete podať námietku prostredníctvom kontaktného formulára, avšak podľa GDPR sme povinní realizovať takúto všeobecnú námietku len vtedy, ak nám poskytnete dôvody nadradeného významu nad našim oprávneným záujmom (napríklad možné ohrozenie života alebo zdravia),
 • článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR, Tvoj súhlas, ktorý udelíš v rámci cookies lišty a ktorý môžeš kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného formulára a/alebo spôsob uvedeným nižšie:

Ako môžeš ovplyvniť, ktoré z tvojich cookies budeme spracovávať?

 • Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžeš ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážeš aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníš tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré ti pomáhajú.
 • Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžeš mať ľahko pod kontrolou, ak budete používať tento prídavný program od Googlu(možno spustiť len z počítača). Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíš zlepšovanie nášho internetového obchodu.
 • Na odmietnutie spracovania cookies (s výnimkou technických cookies) nám napíš prostredníctvom kontaktného formulára. Odmietnutie spracovávania funkčných a analytických cookies neznamená nemožnosť pristupovať na náš internetový obchod ani nevedie k odmietnutiu našich služieb. Odmietnutie spracovania funkčných a analytických cookies však môže viesť k tomu, že náš internetový obchod nebude fungovať úplne správne a niektoré funkcie môžu byť nedostupné. Celkové pohodlie pri prechádzaní nášho internetového obchodu tak môže byť zhoršené.
 • Inštrukcie na zmenu cookies nájdeš v časti pomoc každého prehliadača. Ak používaš rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartfón, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť tvojim preferenciám cookies. Funkcia pomoci na lište s ponukami väčšiny webových prehliadačov ti ukáže, ako zabrániť prehliadaču akceptovať nové súbory cookies, ako nechať tvoj prehliadač upozorniť, keď dostaneš nový súbor cookie, alebo ako môžeš odstrániť všetky už prijaté súbory cookies a ako môžeš všetky ostatné zablokovať.

Postupuj prosím nasledovne:

V programe Internet Explorer

 1. V ponuke „Nástroje" vyber položku "Možnosti siete internet".
 2. Klikni na kartu "Ochrana osobných údajov".
 3. Teraz môžeš nastaviť bezpečnostné nastavenia pre internetovú zónu. Tu nastavíš, či a ktoré súbory cookies sa majú prijať alebo zamietnuť.
 4. Pomocou tlačidla "OK" potvrdíš tvoje nastavenie.

V programe Firefox

 1. V ponuke "Nástroje" vyber položku "Nastavenia".
 2. Klikni na položku "Ochrana osobných údajov".
 3. Zvoľ v Drop-Down nabídce zadání "Nastavit dle uživatelem definovaných nastaveních".
 4. V rozbaľovacej ponuke zvoľ položku "vytvoriť podľa užívateľsky definovaných nastavení". Teraz môžeš nastaviť, či chcete cookies akceptovať, ako dlho chceš súbory cookies ponechať a pridať výnimky, ktorým stránkam chceš vždy alebo nikdy dovoliť používanie súborov cookies.
 5. Pomocou tlačidla "OK" potvrdíš tvoje nastavenie.

V programe Google Chrome:

 1. V lište symbolov prehliadača klikni na ponuku Chrome.
 2. Teraz zvoľ "Nastavenia".
 3. Klikni na "Zobraziť rozšírené nastavenia".
 4. V časti "Ochrana osobných údajov" klikni na položku "Nastavenia obsahu".
 5. V časti "Cookies" môžeš pre cookies vykonať nasledovné nastavenia:
 • Vymazať Cookies
 • Štandardne blokovať Cookies
 • Po ukončení prehliadača štandardne vymazať súbory cookies a údaje webových stránok

Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudeš môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Bližšie informácie o nastavení používania súborov cookies prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov nájdeš na:

Pokiaľ u týchto cookies a/alebo informácií v nich obsiahnutých ide o osobné údaje, právnym základom spracovania údajov je článok 6 odsek 1, písmeno f) GDPR. Náš záujem o optimalizáciu našich webových stránok sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného predpisu. Voči tomuto spracúvaniu môžeš podať námietku prostredníctvom kontaktného formulára, avšak podľa GDPR sme povinní realizovať takúto všeobecnú námietku len vtedy, ak nám poskytneš dôvody nadradeného významu nad našim oprávneným záujmom (napríklad možné ohrozenie života alebo zdravia).

Tvoje práva

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov máš ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 • právo na prístup k tvojim osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní (máš právo od nás získať potvrdenie o tom, či sa spracúvame tvoje osobné údaje a ak áno, máš právo získať k nim prístup a informácie podľa čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov podľa čl. 16 GDPR (napr. pri zmene tvojich osobných údajov);
 • právo na vymazanie tvojich osobných údajov ak je splnený niektorý z dôvodov podľa čl. 17 GDPR (napr. ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne);
 • právo na obmedzenie spracúvania tvojich osobných údajov pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak je spracúvanie protizákonné a namietaš proti vymazaniu osobných údajov a žiadaš namiesto toho obmedzenie ich použitia);
 • právo na prenosnosť tvojich osobných údajov, na základe ktorého môžeš získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov podľa čl. 20 GDPR;
 • právo namietať proti spracúvaniu tvojich osobných údajov podľa čl. 21 GDPR (napr. ak sa domnievaš, že sú spracúvané v rozpore s ochranou svojho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, námietku môžeš uplatniť aj proti spracúvaniu tvojich osobných údajov na účely priameho marketingu, automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania);
 • právo kedykoľvek odvolať tvoj súhlas podľa čl. 7 bodu 3 GDPR (v prípade, ak je spracúvanie tvojich osobných údajov založené na tvojom súhlase),
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievaš, že tvoje osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

Vo veci spracúvania tvojich osobných údajov a/alebo uplatnenia tvojich práv môžeš kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom na: info@novela.store 

Za účelom overenia identity dotknutej osoby zo strany prevádzkovateľa je potrebné, aby si v žiadosti uviedol/-a svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade však musí dotknutú osobu informovať.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa: www.novela.store v časti Ochrana osobných údajov.